اولین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

پوستر فراخوان نخستین کنفرانس
محورها
کميته علمی
چكيده مقالات 

© 1392 تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به مرکز  الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت می باشد.