فراخوان کنفرانس پیام رئیس مرکز پیام دبیر کنفرانس فهرست نویسندگان فهرست مقالات جستجوی مقالات

دومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت » کمیته علمی بازگشت

اعضای کميته علمی:
 
دکتر رضا داوری اردکانی
دکتر هادی اکبرزاده
حجت الاسلام دکتر احمد احمدی
دکتر غلامعلی افروز
دکتر غلامرضا اعوانی
دکتر مصطفی ايزدی
حجت الاسلام دکتر حميد پارسانيا
دکتر محمد حسين پناهی
دکتر سعيد جبل عاملی
دکتر غلامرضا جمشيديها
دکتر سيد منصور خليلی عراقی
دکتر مسعود درخشان
دکتر محمد رجبی
حجت الاسلام والمسلمين علی اکبر رشاد
دکتر مهدی طالب
حجت الاسلام والمسلمين ابوالقاسم عليدوست
دکتر علی نقی مشايخی
حجت الاسلام دکتر سيد حسين ميرمعزی
حجت الاسلام دکتر احمد واعظی
رئيس کميته علمی، استاد دانشگاه تهران
دبير کنفرانس، استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
استاد دانشگاه تهران
استاد دانشگاه تهران
استاد دانشگاه شهيد بهشتی
استاديار دانشگاه دفاع ملی
دانشيار دانشگاه باقرالعلوم
استاد دانشگاه علامه طباطبائی
دانشيار دانشگاه علم و صنعت
دانشيار دانشگاه تهران
استاد دانشگاه تهران
دانشيار دانشگاه علامه طباطبائی
مشاور علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی
استاد درس خارج حوزه علميه تهران
استاد دانشگاه تهران
استاد درس خارج حوزه علميه قم
استاد دانشگاه صنعتی شريف
دانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی
دانشيار دانشگاه باقرالعلوم
 

© 1392 تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به مرکز  الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت می باشد.